Algemene vergadering & Opening 2019


Beste leden,
Zaterdag 30 maart kuisen we de kantine op (start omstreeks 13 uur) en zondag 31 maart openen we het nieuwe seizoen met de algemene vergadering omstreeks 15 uur.
Hopelijk mogen we jullie ontmoeten tijdens een dezer activiteiten.
En voor zij die het nog niet gelezen hebben, de eerste surfers zijn ook al actief geweest op de club dit jaar. Dappere jeugd.
Tot op een van deze activiteiten, en voor zij die nog niet opnieuw ingeschreven zijn, maar er werk van.
Het nieuwe seizoen is bijna daar.

Geef een reactie